Svenska Citat page 10

Bättre att pissa i en stupränna, än att stupa i en pissränna
Svenskt ordspråk
Det är människan som gör sanningen stor, inte sanningen som gör människan stor.
Tage Danielssons sista tal
Människan har skapat Gud till sin avbild, längre räckte inte hennes fantasi
Tage Danielsson
En tupp gal bäst på sin egen dynghög.
Engelskt ordspråk
Mod är den främsta mänskliga egenskapen, eftersom den är grunden för allt annat
Winston Churchill
En bra lögn kan gå från Bagdad till Konstantinopel medan sanningen letar efter sina tofflor.
Arabiskt ordspråk
En vestenkalpig unsdernöking gjord vid ett untivseriet i Enlgand har visat att utfiall de två fösrta och de två sista botskevärna i alla orden i en text är ritkigt plessarade, spelar det liten roll i viklen orgnindslöfjd de övirga boskvätrena i orden kommer. Tetxen är fullt läbsar t.o.m. om de andra bokestävrna kommer hullorebmuller!
Detta eftorsem vi inte läser varje enkisld botksav, utan ser bidlen av ordet som helhet.
Illustrerad Vetenskap
Livet är inte de dagar som har gått utan de dagar man minns.
Pavlenko
Ordet är fritt men man får inte säga vad som helst.
Utrikesminister Laila Freivalds
Gott omdöme kommer av erfarenhet och erfarernhet kommer ur dåligt omdöme.
Lars Ulvenstam
En klok man fördöljer sina kunskap, men dårars hjärna ropar ut sitt oförnuft.
En specialist är en som lär sig mer och mer om mindre och mindre, tills han till sist vet nästan allt om nästan ingenting.
Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv.
Gränserna för vad som är förenligt med demokratins och rättsstatens principer flyttas nu med rekordfart. Terrorlagar som sätter grundläggande mänskliga rättigheter på spel införs i land efter land. I rädslans kultur går det kritiska tänkandet om intet.
Helle Klein, politisk chefredaktör, Aftonbladet
Du ger ordet dödshjälp en ny brinnande aktualitet.
Veckans trackningslista, Riskradion
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.

First Page

Page 10 of 10